Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia vášho tovaru priamo k vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané.Zákazník svojou registráciu, alebo objednávkou súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodu podľa zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov a s obchodnými podmienkami dodávateľa.
Registrácia informáčného systému eshopuPrevádzkovateľ internetového obchodu www.lynxietoys.sk, má informačný systém v ktorom spracúva osobné údaje klientov/zákaznikov registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. pod reg. číslom 4114 . Pristup k údajom majú len administerátory eshopu a to Matúš Madaj a Eva Melišková .Zmazať účet natrvalo je možné na stránke „môj účet“ alebo na tomto linku: Môj účet .