Systém Engino

 

 

 1. STAVANIE V JEDNOM SMERE
Title

Stavanie v dvoch smeroch

Stavanie v dvoch smeroch

1.Tyče môžu byť spájané v rade bez použitia prostredného  konektora, čím sa zníži takmer na polovicu množstvo dielov požadovaných na stavbu modelu.

 

2. STAVANIE V DVOCH SMEROCH

 

2.Aj keď zmontovaná tyčka vyzerá jednotvárne umožňuje stavebné smery vertikálne aj horizontálne s jednoduchým zacvaknutím ďalšej tyčky do jednej z dierok nachádzajúcich sa po oboch stranách tyčky.

Stavanie v jednom smere

Stavanie v jednom smere
3.STAVANIE V TROCH SMEROCH

Stavanie v troch smeroch

Stavanie v troch smeroch

3.Systém dokáže riešiť rovnako ľahko všetky ostatné stavebné smery. Všetky smery v 3D priestore sú možné kombináciou tyčiek s rôznymi typmi konektorov.

 

        4. SPÁJANIE V PEVNÝCH UHLOCH A V KAŽDOM UHLE

 

4. Engino systém je najjednoduchšia metóda na stavanie modelov, ktoré vyžadujú spojenie v 90 stupňovom uhle, taktiež umožňuje stavanie oveľa zložitejších modelov, ktoré vyžadujú spojenie v 45 stupňovom uhle.

A ešte naviac bol špeciálne navrhnutý komponent – otáčajúci kĺb, ktorý sa môže voľne otáčať okolo vlastnej osy, umožňujúci vytvoriť rôzny uhol v 3D priestore.

Spájanie pevných uhlov a v každom uhle

Spajanie vo fixných uhloch
5.VYTVÁRANIE TROJUHOLNÍKOV

Vytváranie trojuholníkov

triangulácia

5.     Engino systém umožňuje vytvárať štruktúry pozostávajúce z pravouhlých trojuholníkov. Výhodou Engino systému je, že 2D štruktúry môžu byť hocikedy zmenené na 3D bez potreby dodatočných konektorov.

TEE a ELBOW konektory umožňujú zmenu v rovine objektu bez potreby vyčnievajúcich prvkov (vďaka dierkam po bokoch). Model môže byť zmenený hocikedy a netreba nahradiť konektory s druhými.

 

6.SPÁJANIE NA HOCIKTOROM MIESTE

 

6.Engino tyčky môžu dosiahnuť rôzne dĺžky s patentovanými výsuvnými tyčkami. Táto úžasná vlastnosť v kombinácii s otočnými kĺbmi vedie k vytváraniu rôznych trojuholníkových tvarov a ku konštrukciám, ktoré boli doteraz nepredstaviteľné. Výsuvná tyčka nahrádza potrebu množstva ďalších komponentov a maximalizuje schopnosti systému stavania.

Spájanie na ľubovoľnom mieste

Spajanie všade
7.STAVANIE STROJOV
Spájanie v rôznych uhloch

7.Optimálna sada Engino komponentov sa skladá iba z 18 rozličných typov multi-funkčných častí. Aj napriek tomu stavebné možnosti Engino systému ďaleko predčili ostatné konvenčné hračky. Bol vytvorený ďalší rad komponentov ako sú rôzne typy ozubených kolies, kladiek, osiek a príslušenstiev umožňujúce deťom stavať plne funkčné technické modely jednoduchých alebo komplexných strojov. To všetko robí Engino toy system tou ideálnou konštrukčnou hračkou pre domov ale i školu.

 

8. SYSTÉM ENGINO v skratke:

 Spájanie kedykoľvek, v každom smere, v rôznom uhle!
Tyčky sú zároveň konektory!
Všetky časti sa zacvaknú a držia spolu!
Umožňuje rôzne dĺžky!
Stavaj „veľké a jednoducho“!
Jednoduché použitie!
Maximalizuje možnosti úprav!
Malé množstvo rôznych súčiastok!
Menej komponentov môže postaviť viac modelov!
Kreatívne a vzdelávajúce!